Om genren fantasy

Om genren fantasy

Precis som många andra skönlitterära genrer är fantasy en väldigt bred genre med flera undergenrer och systergenrer. Nedan kan du läsa mer om vad som kännetecknar fantasy och några exempel på litterära verk inom genren. Fantasy Inom genren fantasy spelar fantasin en...
Allt om deckare

Allt om deckare

Det finns mängder med topplistor över de bästa deckarna, bland annat har boktugg sina alldeles egna tips över vad som egentligen är en bra deckare. Däremot skriver de ingenting om genren och var den kommer ifrån, det kan du läsa mer om nedan. Genren deckare Huvudtemat...
Skillnaden mellan facklitteratur och skönlitteratur

Skillnaden mellan facklitteratur och skönlitteratur

I följande text får du ta del av vad som förenar och vad som skiljer facklitteratur och skönlitteratur. En sak som förenar dem är att båda begreppen definierar litterära verk. Dessutom bidrar båda delarna till att öka barns läsförmåga och intresse för böcker, oavsett...
Historiska romaner

Historiska romaner

De flesta känner till begreppet och litteraturformen roman. Men, det finns historiska romaner också som utspelar sig i en annan epok än den vi befinner oss i just nu. Nedan kan du läsa mer om vad en historisk roman är och hur det skiljer sig från en roman. Begreppet...
Noveller

Noveller

En novell är en kortare berättelse, det vill säga, den är till längden inte lika lång som en roman, men den kan vara både faktabaserad och skönlitterär. Det vill säga, begreppet novell används snarare för att beskriva berättelsens längd än som en genre. Även om det...
Divi