Historiska romaner

Historiska romaner

De flesta känner till begreppet och litteraturformen roman. Men, det finns historiska romaner också som utspelar sig i en annan epok än den vi befinner oss i just nu. Nedan kan du läsa mer om vad en historisk roman är och hur det skiljer sig från en roman. Begreppet...
Noveller

Noveller

En novell är en kortare berättelse, det vill säga, den är till längden inte lika lång som en roman, men den kan vara både faktabaserad och skönlitterär. Det vill säga, begreppet novell används snarare för att beskriva berättelsens längd än som en genre. Även om det...
Divi