Läs böcker för att klara högskoleprovet

Läs böcker för att klara högskoleprovet

Många av oss drömmer om att komma in på en utbildning för att i framtiden kunna få jobba med det där som vi har längtat efter hela våra liv. Men för att komma in på den här utbildningen behöver man antingen höga betyg eller ett högt resultat på högskoleprovet. Det är...
Faktaböcker om hälsa

Faktaböcker om hälsa

Det sägs att vissa former av skönlitteratur är bättre för ditt välmående än faktaböcker med fokus på din hälsa och ditt välmående. Dock är det en klar fördel att läsa någon form av litteratur på ämnet för att öka din egen förståelse för hur du kan förbättra din hälsa...
Om astrologiböcker

Om astrologiböcker

Precis som hos de flesta andra vetenskapliga områdena finns det förstås faktaböcker och andra former av litteratur på ämnet astrologi. Dessutom finns det förstås en rad listor av böcker som har med astrologi att göra också, för den som letar efter lite extra...
Lev Tolstoj

Lev Tolstoj

Lev Tolstoj var en rysk författare verkade under realismens epok. Tolstoj levde under åren 1928–1910 och han föddes i en adlig släkt. Hans far var greve, Nikolaj Iljitj Tolstoj, modern grevinnan, Marija Tolstaja (född Volkonskaja). Modern dog när Lev Tolstoj bara var...
Läsa böcker i pappersformat eller digitalt

Läsa böcker i pappersformat eller digitalt

Att läsa böcker digitalt blir vanligare. Dels på grund av enkelheten och snabbheten, men också på grund av ljudböcker som tar alltmer mark i hela Norden. Att läsa böcker på det traditionella sättet har dock fortfarande sina fördelar och kommer antagligen aldrig dö ut...
4 klassiska dystopier

4 klassiska dystopier

Litteraturhistorien innehåller gott om dystopiska framtidsskildringar. Framför allt under några decennier mellan 30- och 50-talen släpptes många klassiska dystopier. De bästa dystopierna säger någonting om samhället vi lever i just nu och sätter förstoringsglaset på...
Divi