Barnlitteraturens historia är närmare besläktad med barndomens utveckling och historia än med andra former av författarskap. Hur det hänger ihop och om historiska nedslag kan du läsa längre ner.

Barn, barndom och barnlitteratur

För att sammanfatta en lång historia väldigt kort så har synen på barnen och barndomen förändrats radikalt de senaste 100 åren. Till och med 1900-talets början så hade den generella synen på barn varit att de skulle synas, men inte höras. Barn behandlades främst som små vuxna och det återspeglades också i hur de vuxna betedde sig mot barnen. Det fanns än så länge ingen lagstadgad skolgång och inte så mycket litteratur heller. För den som vill läsa ännu mer detaljer om barnlitteraturens historia finns det gott om inspiration av olika slag. Det enda som förekommit frekvent genom historiens gång är det muntliga berättandet, där äldre generationer berättat mer eller mindre påhittade historier för barnen (och de andra vuxna).

Det var först under 1900-talet som barnlitteraturen började utvecklas till den rika bokskatt vi har tillgång till idag. Det började med historier som skulle belysa någon form av etisk fråga och få barnen att lära sig olika saker. Sedan dess har det hänt ofantligt mycket och historien har hunnit upprepa sig flera gånger.

Divi