Faktaböcker om hälsa

Faktaböcker om hälsa

Det sägs att vissa former av skönlitteratur är bättre för ditt välmående än faktaböcker med fokus på din hälsa och ditt välmående. Dock är det en klar fördel att läsa någon form av litteratur på ämnet för att öka din egen förståelse för hur du kan förbättra din hälsa...
Om genren fantasy

Om genren fantasy

Precis som många andra skönlitterära genrer är fantasy en väldigt bred genre med flera undergenrer och systergenrer. Nedan kan du läsa mer om vad som kännetecknar fantasy och några exempel på litterära verk inom genren. Fantasy Inom genren fantasy spelar fantasin en...
Kort om barnlitteraturens historia

Kort om barnlitteraturens historia

Barnlitteraturens historia är närmare besläktad med barndomens utveckling och historia än med andra former av författarskap. Hur det hänger ihop och om historiska nedslag kan du läsa längre ner. Barn, barndom och barnlitteratur För att sammanfatta en lång historia...
Om astrologiböcker

Om astrologiböcker

Precis som hos de flesta andra vetenskapliga områdena finns det förstås faktaböcker och andra former av litteratur på ämnet astrologi. Dessutom finns det förstås en rad listor av böcker som har med astrologi att göra också, för den som letar efter lite extra...
Lev Tolstoj

Lev Tolstoj

Lev Tolstoj var en rysk författare verkade under realismens epok. Tolstoj levde under åren 1928–1910 och han föddes i en adlig släkt. Hans far var greve, Nikolaj Iljitj Tolstoj, modern grevinnan, Marija Tolstaja (född Volkonskaja). Modern dog när Lev Tolstoj bara var...
Divi