Om astrologiböcker

Om astrologiböcker

Precis som hos de flesta andra vetenskapliga områdena finns det förstås faktaböcker och andra former av litteratur på ämnet astrologi. Dessutom finns det förstås en rad listor av böcker som har med astrologi att göra också, för den som letar efter lite extra...
Lev Tolstoj

Lev Tolstoj

Lev Tolstoj var en rysk författare verkade under realismens epok. Tolstoj levde under åren 1928–1910 och han föddes i en adlig släkt. Hans far var greve, Nikolaj Iljitj Tolstoj, modern grevinnan, Marija Tolstaja (född Volkonskaja). Modern dog när Lev Tolstoj bara var...
Läsa böcker i pappersformat eller digitalt

Läsa böcker i pappersformat eller digitalt

Att läsa böcker digitalt blir vanligare. Dels på grund av enkelheten och snabbheten, men också på grund av ljudböcker som tar alltmer mark i hela Norden. Att läsa böcker på det traditionella sättet har dock fortfarande sina fördelar och kommer antagligen aldrig dö ut...
4 klassiska dystopier

4 klassiska dystopier

Litteraturhistorien innehåller gott om dystopiska framtidsskildringar. Framför allt under några decennier mellan 30- och 50-talen släpptes många klassiska dystopier. De bästa dystopierna säger någonting om samhället vi lever i just nu och sätter förstoringsglaset på...
Böcker om teater, musik och kultur

Böcker om teater, musik och kultur

Ett av de ledande bokförlagen gällande både faktaböcker om kultur och andra former av facklitteratur är bokförlaget Natur och Kultur, självklart finns det andra bra bokförlag också. Men, de är ledande på marknaden just när det gäller facklitteratur. Faktaböcker måste...
Divi