Det sägs att vissa former av skönlitteratur är bättre för ditt välmående än faktaböcker med fokus på din hälsa och ditt välmående. Dock är det en klar fördel att läsa någon form av litteratur på ämnet för att öka din egen förståelse för hur du kan förbättra din hälsa och ditt mående på bästa sätt.

Välmående som vetenskap

Det finns litterära verk, allt som oftast facklitteratur om både hur du förbättrar din fysiska hälsa som verk som hjälper dig att förbättra din psykiska hälsa. Ofta hänger den fysiska hälsan ihop med den psykiska, men inte alltid. Därför kan det vara smart att ta del av både litteratur som kan hjälpa dig förbättra din fysiska hälsa och din psykiska hälsa.

Du måste inte spendera tid med att läsa avhandlingar och forskning på ämnet, förutsatt att det inte är precis det du är intresserad av. Det finns mer lättillgängliga verk som lyfter ämnet på ett enkelt sätt och som kan erbjuda tips och bra idéer för hur just du ska hitta nya vägar att prova. Samtidigt kan det vara en fördel att undersöka om det litterära verk du tänker utgå ifrån har någon vetenskaplig koppling eller inte. Dessutom kan det vara bra att undersöka flera verk på samma tema innan du bryter vanor och lägger om din kost helt eller delvis samt andra liknande områden.

Ibland är de litterära verken inte heller alltid de mest pålitliga källorna även om de kan framstå som det. Därför är det extra bra att dubbelkolla innan du gör några drastiska förändringar. Om inte annat kan verken användas som inspiration och motivation och då behöver de inte alls ha någon form av vetenskaplig koppling.

För visst ligger det något i uttrycket att du kanske inte alltid ska tro på allt du läser. Även om något verkar sunt och bra vid första anblick är det alltid bra att vara källkritisk.

Divi