Precis som många andra skönlitterära genrer är fantasy en väldigt bred genre med flera undergenrer och systergenrer. Nedan kan du läsa mer om vad som kännetecknar fantasy och några exempel på litterära verk inom genren.

Fantasy

Inom genren fantasy spelar fantasin en väldigt viktig roll, det framkommer redan av namnet. Till skillnad från sci-fi som också har ett visst mått av övernaturliga kopplingar så behandlar genren fantasy snarare andra former av verklighet än exempelvis rymdbaserade litterära verk. Dessutom har magi och liknande former av övernaturliga krafter ofta en större plats inom fantasyn som genrer än inom sci-fi.

Fantasy är en genre med tydliga kopplingar till äldre former av berättande och klassiska gamla berättelser. De innehåller ofta slott, drakar, monster, häxor, hjältar och onda som ska besegras. Många läsare skriver ofta fan fiction och/eller vidareutvecklar sina favoritverk samt ser till att andra som är intresserade av samma litterära verk får möjlighet att diskutera dem sinsemellan. Det finns till och med de som lagt ner tid på att skapa kompletta guider till allt vad fantasy som genrer innebär.

Huvudkaraktären inom fantasyn har ofta ett viktigt uppdrag. Resten av berättelsen kretsar kring hur huvudkaraktären (eller i vissa fall, huvudkaraktärerna) löser problem och driver handlingen framåt genom att karaktären kommer närmare att lösa sitt uppdrag. Ofta besitter både huvudkaraktären och de andra karaktärerna magiska och/eller övernaturliga egenskaper. Utöver det brukar berättelsen ofta börja med att huvudkaraktären får sitt uppdrag parallellt med att karaktärens fiende försöker motarbeta karaktären. Sedan kretsar resten av berättelsen kring det, med en rad olika tvister och hinder.

Fantasivärlden som verk inom genren fantasy ofta utspelar sig inom har ofta kopplingar till sagans värld och även till medeltiden eller andra närbesläktade epoker. Det är förstås inte nödvändigtvis något som är historiskt korrekt återspeglat, men det går att hitta element från bland annat medeltiden i några av de mest kända fantasyverken.

Det finns några former av undergenrer till fantasy som har tydliga kopplingar till genren sci-fi. Bland annat genren fantastik som förekommer inom litteraturen och motsvarigheten spekulativ fiktion som främst förekommer inom film och/eller tv-serievärlden. De blandade genrerna kännetecknas av att de är gränsöverskridande och både kan innehålla element från fantasyn så som magi samt innehålla element från den mer vetenskapligt baserade genren sci-fi.

Divi