Det finns mängder med topplistor över de bästa deckarna, bland annat har boktugg sina alldeles egna tips över vad som egentligen är en bra deckare. Däremot skriver de ingenting om genren och var den kommer ifrån, det kan du läsa mer om nedan.

Genren deckare

Huvudtemat som generellt kan beskriva hela genrer deckare är att verket skildrar ett eller flera brott. Genren förekommer i många former både som roman, novell, tv-serie, film, animerade serier och många andra former också. Begreppet deckare kommer från ordet detektiv och kan kopplas till att många deckare innehåller minst en karaktär som har ett detektivuppdrag och/eller ett problemlösningsuppdrag på ett eller annat sätt.

Deckaren kan också liknas som en del av genren spänningslitteratur bortsett från att spänningslitteraturen inte nödvändigtvis måste innehålla en karaktär som löser ett problem eller handla om brott. Utan inom spänningslitteraturen ligger fokuset mer på att texten och/eller verket är spännande och mer eller mindre läskigt skrivet. Många deckare har den formen av inslag också. Det är förstås en skönlitterär form av text också, även om den ibland kan vara faktabaserad i form av korrekt gestaltning av miljöer och/eller särskilda händelser.

Genren kan också delas in i olika delar beroende på vilken form av problemlösare eller detektiv som texten kretsar kring. Exempelvis kan detektiverna vara väldigt tänkande och analyserande eller så är texten delvis baserad på vetenskap eller liknande.

Världens första deckarförfattare

Edgar Allan Poe brukar beskrivas som den första deckarförfattaren, åtminstone med avstamp i hur genren ser ut idag. Hans första deckare var skrivna i novellform och kretsar kring en man som har som hobby att lösa gåtor. Första gången novellerna publicerades så publicerades de i tidningen, det vill säga, de släpptes inte som egna individuella böcker utan som följetång.

De här novellerna innehåller många element som vi idag förknippar med genren deckare. Men, en av dem sticker ut lite extra eftersom den delvis kan liknas vid en verklig händelse. Trots det är resten av historien påhittad, vilket gör att den fortfarande tillhör genren deckare och är en skönlitterär text.

Edgar Allan Poe har inspirerat många kommande deckarförfattare. Bland annat uppges Sir Arthur Conan Doyle har blivit inspirerad av Edgar Allan Poe och det var därför han började skriva om Sherlock Holmes.

Det finns förstås litterära verk som handlar om karaktärer som löser fall eller andra former av problem tidigare i historien också. Redan de gamla grekerna lät sina karaktärer lösa brott och/eller moraliska frågor. Edgar Allan Poe blev dock startskottet på den moderna deckargenren.

Divi