En novell är en kortare berättelse, det vill säga, den är till längden inte lika lång som en roman, men den kan vara både faktabaserad och skönlitterär. Det vill säga, begreppet novell används snarare för att beskriva berättelsens längd än som en genre. Även om det ofta förekommer att författare ger ut så kallade novellsamlingar och liknande och novellen då kan betecknas delvis som en egen genre också.

Mer om novellen

Ordet novell kommer från det italienska ordet för nyhet, “novella” och på engelska kallas den här formen av litterär text ofta för short story, det vill säga, kort berättelse. Det är precis vad en novell till formen är. Det är en kort prosaberättelse som följer prosaisk struktur och som generellt inte överstiger 100 sidor. Dessutom har den ofta en knorr på slutet och en tydlig rörelseriktning genom hela berättelsen.

I jämförelse med romanen är novellen smalare och mer koncentrerad. Exempelvis är en roman ofta en mer omfattande skildring av flera karaktärer och strukturer medan en novell fokuserar på få karaktärer och under en kortare tidsperiod.

En av de mest kända novellförfattarna var Edgar Allan Poe, många har läst hans noveller i skolan. Andra namn som är värda att nämna är exempelvis nobelpristagaren i litteratur 2013, Alice Munro som mottog priset just för hennes novellskrivande.

Divi