De flesta känner till begreppet och litteraturformen roman. Men, det finns historiska romaner också som utspelar sig i en annan epok än den vi befinner oss i just nu. Nedan kan du läsa mer om vad en historisk roman är och hur det skiljer sig från en roman.

Begreppet och formen

En historisk roman är precis som namnet antyder en roman med ett historiskt innehåll. Precis som romanen tillhör den historiska romanen kategorin skönlitteratur som genre och handlingen är precis som det låter förlagd till det förflutna. Ofta så stämmer den historiska miljön som romanen utspelar sig i med hur det faktiskt har bevisats att det var när den epoken eller årtiondet ägde rum på riktigt. Samtidigt så betyder inte det att en historisk roman måste skildra en historisk händelse precis som den var, även om miljön och historiska detaljer ofta beskrivs korrekt. Det vill säga, alla karaktärer och det som händer i berättelsen kan vara mer eller mindre fiktion, men miljön och hur samhället fungerade brukar vara korrekt beskrivet utifrån den fakta som finns om den epoken till exempel.

Det gäller således att komma ihåg att även om miljön i en historisk roman ofta är korrekt återgiven så behöver berättelsen i sig inte vara sann. Dessutom är det lätt att begreppet historisk roman ofta förväxlas med begreppet klassiker och det stämmer inte heller. En klassiker är en bok som ofta författades som en skildring av författarens samtid. Där skiljer det sig från en historisk roman som kan vara skriven idag, men utspela sig för hundra år sedan.

Divi